kosova iptv channels

ex yu iptv m3u links

FREE EX-YU IPTV LIST:01-05-2017

#EXTM3U
#EXTINF:-1,===== EX-YU =====
http://iptv.srbija.stream:25461/live/fastskype/iptvskype/195.ts
#EXTINF:-1,RTS 1
http://iptv.srbija.stream:25461/live/fastskype/iptvskype/4.ts
#EXTINF:-1,RTS 2
http://iptv.srbija.stream:25461/live/fastskype/iptvskype/5.ts
#EXTINF:-1,RTS 3
http://iptv.srbija.stream:25461/live/fastskype/iptvskype/75.ts
#EXTINF:-1,Rts Sat
http://iptv.srbija.stream:25461/live/fastskype/iptvskype/3.ts
#EXTINF:-1,B92
http://iptv.srbija.stream:25461/live/fastskype/iptvskype/6.ts
#EXTINF:-1,Pink
http://iptv.srbija.stream:25461/live/fastskype/iptvskype/12.ts
#EXTINF:-1,Prva
http://iptv.srbija.stream:25461/live/fastskype/iptvskype/10.ts
#EXTINF:-1,Prva MAX
http://iptv.srbija.stream:25461/live/fastskype/iptvskype/7.ts
#EXTINF:-1,Prva Plus
http://iptv.srbija.stream:25461/live/fastskype/iptvskype/8.ts
#EXTINF:-1,Prva World
http://iptv.srbija.stream:25461/live/fastskype/iptvskype/9.ts
#EXTINF:-1,RTV 1
http://iptv.srbija.stream:25461/live/fastskype/iptvskype/11.ts
#EXTINF:-1,Happy
http://iptv.srbija.stream:25461/live/fastskype/iptvskype/37.ts
#EXTINF:-1,Sremska
http://iptv.srbija.stream:25461/live/fastskype/iptvskype/17.ts
#EXTINF:-1,Studio B
http://iptv.srbija.stream:25461/live/fastskype/iptvskype/14.ts
#EXTINF:-1,Telegraf TV
http://iptv.srbija.stream:25461/live/fastskype/iptvskype/210.ts
#EXTINF:-1,KCN 
 
albania free m3u lists

FREE ALBANIA IPTV LIST:01-05-2017

#EXTM3U
#EXTINF:-1,TV Diaspora - Albania
http://ns3004967.ip-151-80-35.eu:25461/live/toni/toni/869.ts
#EXTINF:-1,Zjarr TV - Albanian
http://ns3004967.ip-151-80-35.eu:25461/live/toni/toni/847.ts
#EXTINF:-1,Vizion Plus Tokzor - Albanian
http://ns3004967.ip-151-80-35.eu:25461/live/toni/toni/852.ts
#EXTINF:-1,Vizion Plus HD - Albanian
http://ns3004967.ip-151-80-35.eu:25461/live/toni/toni/851.ts
#EXTINF:-1,Tvsh - Albanian
http://ns3004967.ip-151-80-35.eu:25461/live/toni/toni/845.ts
#EXTINF:-1,Tring World - Albanian
http://ns3004967.ip-151-80-35.eu:25461/live/toni/toni/913.ts
#EXTINF:-1,Tring Tring - Albanian
http://ns3004967.ip-151-80-35.eu:25461/live/toni/toni/909.ts
#EXTINF:-1,Tring Super - Albanian
http://ns3004967.ip-151-80-35.eu:25461/live/toni/toni/914.ts
#EXTINF:-1,Tring Sport News HD 
 
albania free m3u lists

FREE ALBANIA IPTV LIST:29-04-2017

#EXTM3U
#EXTINF:-1,AL | ***** ALBANIAN *****
http://vip.groupiptv.com:7000/live/hasana/hasana/3932.ts
#EXTINF:-1,AL | 3 Plus
http://vip.groupiptv.com:7000/live/hasana/hasana/3976.ts
#EXTINF:-1,AL | ABC News
http://vip.groupiptv.com:7000/live/hasana/hasana/3935.ts
#EXTINF:-1,AL | Bang Bang
http://vip.groupiptv.com:7000/live/hasana/hasana/3938.ts
#EXTINF:-1,AL | BBF
http://vip.groupiptv.com:7000/live/hasana/hasana/3985.ts
#EXTINF:-1,AL | Club TV
http://vip.groupiptv.com:7000/live/hasana/hasana/3997.ts
#EXTINF:-1,AL | Cufo TV
http://vip.groupiptv.com:7000/live/hasana/hasana/3939.ts
#EXTINF:-1,AL | Digi Gold
http://vip.groupiptv.com:7000/live/hasana/hasana/3940.ts
#EXTINF:-1,AL | Elrodi TV
http://vip.groupiptv.com:7000/live/hasana/hasana/3987.ts