free portugal iptv

Portugal iptv

download m3u

FREE PORTUGAL IPTV LIST:18-01-2017

#EXTM3U
#EXTINF:-1,------ PORTUGAL ------
http://136.243.62.141:8000/live/lHgNWnJI3i/kludjyxw8v/939.ts
#EXTINF:-1,PT - RTP 1
http://136.243.62.141:8000/live/lHgNWnJI3i/kludjyxw8v/5025.ts
#EXTINF:-1,PT - RTP 2
http://136.243.62.141:8000/live/lHgNWnJI3i/kludjyxw8v/716.ts
#EXTINF:-1,PT 
>> Read More
Portugal iptv

download m3u

FREE PORTUGAL IPTV LIST:14-01-2017

#EXTM3U
#EXTINF:-1,___ PORTUGAL ___
http://136.243.48.19:1985/live/ismaili/ismaili/3201.ts
#EXTINF:-1,PT: TV GLOBO
http://136.243.48.19:1985/live/ismaili/ismaili/3185.ts
#EXTINF:-1,PT: TVCine 1
http://136.243.48.19:1985/live/ismaili/ismaili/3196.ts
#EXTINF:-1,PT: TVCine 2
>> Read More
Portugal iptv

download m3u

FREE PORTUGAL IPTV LIST:10-01-2017

#EXTM3U
#EXTINF:-1,RTP 1
http://tvhd.dynu.com:8000/live/1024/130912/71.ts
#EXTINF:-1,RTP 1 HD
http://tvhd.dynu.com:8000/live/1024/130912/2438.ts
#EXTINF:-1,RTP 2
http://tvhd.dynu.com:8000/live/1024/130912/72.ts
#EXTINF:-1,RTP 2 HD
http://tvhd.dynu.com:8000/live/1024/130912/3323.ts
#EXTINF:-1,SIC
>> Read More
Portugal iptv

download m3u

FREE PORTUGAL IPTV LIST:02-01-2017

#EXTM3U
#EXTINF:-1,☆☆☆☆☆ Portugal ☆☆☆☆☆
http://5.255.90.94:1339/live/Zaza/Zaza/7117.ts
#EXTINF:-1,(PT) RTP 1
http://5.255.90.94:1339/live/Zaza/Zaza/1215.ts
#EXTINF:-1,(PT) RTP 2
http://5.255.90.94:1339/live/Zaza/Zaza/1216.ts
#EXTINF:-1,(PT) RTP 3
>> Read More
Portugal iptv

download m3u

FREE PORTUGAL IPTV LIST:31-12-2016

#EXTM3U
#EXTINF:-1,---- < PORTOGALLO > ---
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/14677.ts
#EXTINF:-1,[ PT ] ABOLA TV
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/23225.ts
#EXTINF:-1,[ PT ] 
>> Read More
Portugal iptv

download m3u

FREE PORTUGAL IPTV LIST:25-12-2016

#EXTM3U
#EXTINF:-1,PORTUGAL:VENUS TV
http://grandiptv.pw:8000/live/6grandiptv597/77885500/1586.ts
#EXTINF:-1,PORTUGAL:TLC
http://grandiptv.pw:8000/live/6grandiptv597/77885500/1653.ts
#EXTINF:-1,PORTUGAL:PFC HD
http://grandiptv.pw:8000/live/6grandiptv597/77885500/1646.ts
#EXTINF:-1,PORTUGAL:MOTORVISION
http://grandiptv.pw:8000/live/6grandiptv597/77885500/1648.ts
#EXTINF:-1,PORTUGAL:HOLLYWOOD
http://grandiptv.pw:8000/live/6grandiptv597/77885500/1652.ts
#EXTINF:-1,PORTUGAL:FUEL TV
http://grandiptv.pw:8000/live/6grandiptv597/77885500/1645.ts
>> Read More
Portugal iptv

download m3u

FREE PORTUGAL IPTV LIST:21-12-2016

#EXTM3U
#EXTINF:-1,------ Portugal --------
http://163.172.6.8:8000/live/5PxAP1seBA/v3HpfHkYVg/937.ts
#EXTINF:-1,PT: Spor tv 1
http://163.172.6.8:8000/live/5PxAP1seBA/v3HpfHkYVg/880.ts
#EXTINF:-1,PT: SporTV 2
http://163.172.6.8:8000/live/5PxAP1seBA/v3HpfHkYVg/881.ts
#EXTINF:-1,PT: SporTV 
>> Read More
Portugal iptv

download m3u

FREE PORTUGAL IPTV LIST:17-12-2016

#EXTM3U
#EXTINF:-1,------ Portugal --------
http://163.172.6.8:8000/live/8123/8123/937.ts
#EXTINF:-1,PT: Spor tv 1
http://163.172.6.8:8000/live/8123/8123/880.ts
#EXTINF:-1,PT: SporTV 2
http://163.172.6.8:8000/live/8123/8123/881.ts
#EXTINF:-1,PT: SporTV 
>> Read More
Portugal iptv

download m3u

FREE PORTUGAL IPTV LIST:16-12-2016

#EXTM3U
#EXTINF:-1,***PORTUGAL***
http://portal.onlineiptv.net:5210/live/IbKKoQ5izl/ysh93EAisO/2969.ts
#EXTINF:-1,TVI Reality
http://portal.onlineiptv.net:5210/live/IbKKoQ5izl/ysh93EAisO/8554.ts
#EXTINF:-1,TVI
http://portal.onlineiptv.net:5210/live/IbKKoQ5izl/ysh93EAisO/8555.ts
#EXTINF:-1,Sport Tv 5 HD
http://portal.onlineiptv.net:5210/live/IbKKoQ5izl/ysh93EAisO/8550.ts
#EXTINF:-1,Sport Tv 4 
>> Read More
Portugal iptv

download m3u

FREE PORTUGAL IPTV LIST:14-12-2016

#EXTM3U
#EXTINF:-1,•●★-PORTUGAL-CHANNELS-★●•
http://185.71.66.22:8000/live/cinella/a270914/17537.ts
#EXTINF:-1,PT: RTP 1
http://185.71.66.22:8000/live/cinella/a270914/17538.ts
#EXTINF:-1,PT: RTP 2
http://185.71.66.22:8000/live/cinella/a270914/17539.ts
#EXTINF:-1,PT: RTP 3
http://185.71.66.22:8000/live/cinella/a270914/17540.ts
#EXTINF:-1,PT: 
>> Read More